شرایط فروش

آخرین بروز رسانی 93.10.27

 

قیمت نقدی

نوع خودرو

   قیمت خودرو  ((ریال))

110 چهارسیلندر

212.000.000 (با تخفیف)

530

421.500.000 (با تخفیف)

315 S&H   New

393.500.000

X33 New (دنده ای)

650.000.000

X33 New ( اتومات )

720.000.000

 

 

 

شرایط فروش اقساطی

نوع خودرو

پیش پرداخت

مدت اقساط

تعدادچک

مبلغ هر چک

 

X33  New

( دنده ای )

 

325.000.000

12ماه

 

2 فقره چک 6 ماهه

190.567.000

4  فقره چک 3 ماهه

93.428.000

24ماه

4 فقره چک 6 ماهه

107.816.000

8  فقره چک 3 ماهه

52.826.000

 

530

 

210.750.000

12ماه

2 فقره چک 6 ماهه

123.739.000

4  فقره چک 3 ماهه

60.666.000

24ماه

4 فقره چک 6 ماهه

70.094.000

8  فقره چک 3 ماهه

34.345.000

 

110چهار سیلندر

 

127.200.0000

 

12ماه

 

2 فقره چک 6 ماهه

50.069.000

4  فقره چک 3 ماهه

24.551.000

24ماه

4 فقره چک 6 ماهه

28.512.000

8  فقره چک 3 ماهه

13.974.000

  

 پیش فروش  110   چهار سیلندر   ( بهمن ماه 93 )

نوع خودرو

 

 

پیش پرداخت اول  ((ریال))

پیش پرداخت دوم

زمان تحویل

((ریال))

سود مشارکت

سود انصراف

مدت اقساط

 

 

تعدادچک

 

مبلغ هر چک

 

 

110 چهارسیلندر

 

53.000.000

 

50.822.000

 

25%

 

21%

12 ماهه

 

2 فقره 6ماهه

62.280.000

4 فقره 3ماهه

30.535.000

24 ماهه

4فقره 6ماهه

35.303.000

8 فقره 3ماهه

17.299.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش فروش اقساطی 315 جدید

پیش پرداخت اول     ((ریال))

پیش پرداخت دوم

 

سود مشارکت

سود انصراف

مدت اقساط

 

 

تعدادچک

 

نرخ بهره

 

زمان تحویل

 

78.700.000

 

هم زمان با صدور دعوتنامه

بهمن ماه

 

 

30 %

 

21 %

6 ماهه

1 فقره 6ماهه

 

 

18%

 

بهمن 93

 

2 فقره 3ماهه

12 ماهه

2 فقره 6ماهه

4 فقره 3ماهه