شرایط فروش

آخرین بروز رسانی 93.09.05

 

قیمت نقدی

نوع خودرو

   قیمت خودرو  ((ریال))

110چهارسیلندر

212.000.000 (با تخفیف)

530

421.500.000 (با تخفیف)

315 S&H   New

393.500.000

315 S (صندوقدار)

383.030.000

X33 New

650.000.000

 

شرایط فروش اقساطی 

نوع خودرو

پیش پرداخت

مدت اقساط

تعدادچک

مبلغ هر چک

 

X33 New

( دنده ای )

 

325.000.000

12ماه

 

2فقره چک 6 ماهه

190.567.000

4 فقرهچک 3 ماهه

93.428.000

24ماه

4فقرهچک 6 ماهه

107.816.000

8 فقرهچک 3 ماهه

52.826.000

 

530

 

210.750.000

12ماه

2فقرهچک 6 ماهه

123.739.000

4 فقرهچک 3 ماهه

60.666.000

24ماه

4فقرهچک 6 ماهه

70.094.000

8 فقرهچک 3 ماهه

34.345.000

 

315 صندوقدار

 

191.515.000

12ماه

 

2فقرهچک 6 ماهه

112.506.000

4 فقرهچک 3 ماهه

55.160.000

24ماه

4فقرهچک 6 ماهه

63.764.000

8 فقرهچک 3 ماهه

31.244.000

 

110چهار سیلندر

 

127.200.0000

 

12ماه

 

2فقرهچک 6 ماهه

50.069.000

4 فقرهچک 3 ماهه

24.551.000

24ماه

4فقرهچک 6 ماهه

28.512.0000

8 فقرهچک 3 ماهه

13.974.000

 

 شرایط پیش فروش 

نوع خودرو

 

 

پیش پرداخت اول  ((ریال))

پیش پرداخت دوم

زمان تحویل

((ریال))

سود مشارکت

سود انصراف

مدت اقساط

 

 

تعدادچک

 

مبلغ هر چک

 

 

110 چهارسیلندر

 

53.000.000

 

50.822.000

 

25%

 

21%

12 ماهه

 

2 فقره 6ماهه

62.280.000

4 فقره 3ماهه

30535.000

24 ماهه

4فقره 6ماهه

35.303.000

8 فقره 3ماهه

17.299.000